SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurusu Sonuçları

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde ön inveleme ve esas inceleme sonucunda Sürekli ve Geçici İşçi Pozisyonları için başvuruları kabul edilen ve red edilen kişileri ait liste aşağıdadır. Başvurusu red edilenler 23.02.2018 Cuma saat 17:00'ye kadar başvuru yaptıkları birime itirazda bulunabilirler.
Kayıt: 20.2.2018
Güncelleme:20.2.2018
Paylaş


WS05