Hizmet Birimleri
KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Göç İdaresi Müdürlüğü


Araştırma, İstatistik ve Projeler Çalışma Grup Başkanlığı
Görev alanıyla ilgili veri ve belgeleri toplamak, bununla ilgili il istatistiklerini oluşturmak.
Yabancıların toplumla karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal kültürel faaliyetler planlamak ve yürütmek.

Düzensiz Göç Çalışma Grup Başkanlığı
Kanunun sınır dışı etme ve Türkiye’ye giriş yasağı işlemlerini yürütmek, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetime alınması, geri gönderme merkezlerinde barındırılması ve sınır dışı edilmesi süreçlerini yakından takip etmek.

Geçici Koruma Çalışma Grup Başkanlığı
Geçici Koruma Altındaki Suriye uyruklu yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Uluslararası Koruma Çalışma Grup Başkanlığı
Uluslararası korumaya ve geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Yabancılar Çalışma Grup Başkanlığı
Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancıların ikamet izni işlemlerini yapmak, yabancıların ikamet izni başvurularını değerlendirmek, ikamet izinleri arasında geçiş işlemlerini yapmak, ikamet izinlerinin iptali veya reddi ya da uzatılmaması durumlarını değerlendirmek, vatansız kişilerin tespit işlemlerini yapmak ve bunların ikamet işlemlerini takip etmek.

Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığı
İl müdürlüğünün bütçesini, stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, temizlik, güvenlik, su, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek.

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:8.5.2018
Paylaş
WS05